CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC

Đặc điểm:

・Sử dụng lượng nước rửa ngược ít.
・Chiếm ít diện tích.
・Bảo đảm nguồn nước sạch an toàn.

Ứng dụng:

・Cung cấp nước sạch cho công trường thực phẩm
・Cung cấp nước sạch cho sinh hoạt

1. CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC

Công nghệ Màng là là thuật ngữ chung để chỉ phương pháp loại bỏ các tạp chất ra khỏi nước thông qua các lỗ nhỏ có kích thước từ µm đến nm (10-6 đến 10-9m). Có nhiều loại màng khác nhau được sử dụng trong xử lý nước như màng MF (màng vi lọc), màng UF (màng siêu lọc), màng NF (màng lọc nano) và màng RO (màng thẩm thấu ngược). Tùy thuộc vào kích thước của lỗ màng mà khả năng loại bỏ các chất trong nước sẽ khác nhau. Kích thước các lỗ màng và khả năng loại bỏ các chất bẩn của từng loại màng sẽ được thể hiện trong bảng bên dưới.

Hệ thống xử lý nước RO

 

 

Trong xử lý nước, màng thường được liên kết với nhau dưới dạng mô-đun.  Tùy theo lưu lượng xử lý nước sẽ quyết định số lượng mô-đun sử dụng. Tùy theo tính chất nước nguồn và chất lượng nước yêu cầu sẽ sử dụng các loại màng khác nhau và kết hợp chúng với các công nghệ xử lý khác. Một số ứng dụng đặc trưng của công nghệ màng là trong xử lý nước sạch, tái sử dụng nước, xử lý nước thải, lọc mặn…vv

Công nghệ màng MBR

 

 

2. ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC LOẠI MÀNG

Về cơ bản, màng lọc chủ yếu được phân thành 4 loại tùy theo kích thước lỗ lọc như sau:

– Màng MF (Micro Filtration Membrane) :  Kích thước lỗ lọc 0.1µm~1µm, lọc tạp chất, lọc vi khuẩn. Màng được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực cần xử lý lượng tương đối lớn như xử lý nước sạch và tái sử dụng nước thải nhà máy. Về chất liệu của màng, nó có thể được chia thành hai loại là màng vô cơ như màng polymer và màng gốm. Trong lĩnh vực xử lý nước thải, màng được kết hợp với công nghệ vi sinh và được gọi là công nghệ MBR. Công nghệ MBR giúp thay thế bể lắng, bể khử trùng, nâng cao hiệu suất xử lý và chất lượng nước sau lọc.

Công nghệ màng MBR

 

– Màng UF (Ultra Filtration Membrane):  Kích thước lỗ lọc 0.1µm~0.01µm, lọc tạp chất, vi khuẩn, virus. Màng có thể tách các chất mịn hơn màng MF. Nó được sử dụng để loại bỏ protein, enzyme, vi khuẩn, Virus và polyme dạng keo. Màng được ứng dụng nhiều xử lý nước thải trong ngành dệt, giấy và bột giấy, xử lý nước sạch. Cũng như màng MF, màng UF được phân ra 2 loại là màng polymer và màng vô cơ.

– Màng NANO (Nano Filtration membrane): Kích thước lỗ lọc 10nm~1nm, Lọc tạp chất, vi khuẩn, virus, ion đa hóa trị, hợp chất hữu cơ đơn phân tử. Màng cũn được phân ra 2 loại là màng polymer và màng vô cơ.

– Màng RO (Reverse Osmosis Membrane): Kích thước lỗ lọc 0.5nm~0.1nm, lọc tạp chất, vi khuẩn, virus, ion đa hóa trị, hợp chất hữu cơ đơn phân tử, Ion trong nước. Là màng thẩm thấu ngược được sử dụng bằng cách tạo áp suất cao hơn áp suất thẩm thấu của chất lỏng theo chiều ngược lại. Chất liệu màng thường được làm bằng polymer.