1. TỔNG QUAN

Nước thải sinh hoạt là nước thải sinh ra hàng ngày trong các hoạt động của con người. Có thể nói tới ở đây là nước thải nấu nướng, giặt giũ, tắm giặt,… và nước thải từ nhà vệ sinh. Lượng nước thải bình quân mà 1 người thải ra là 200 L/ ngày

 

Nước thải sinh hoạt

 

 

2. ĐẶC TRƯNG

Chỉ số ô nhiễm (BOD) chứa trong nước thải hàng ngày khoảng 40 g / người / ngày. Trong đó nước thải bồn cầu chiếm khoảng 25-30% trên tổng số.

 

3. HIỆN TRẠNG

Hiện nay, nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý là khoảng 13%. Số còn lại đang bị xả thải ra sông và ra biển. Lượng chất bẩn từ hoạt động con người có thể nhỏ ở các hộ gia đình, nhưng nó là một lượng lớn khi nhìn vào tổng lượng đổ ra sông hồ và biển.

 

※ BOD (Nhu cầu oxy sinh hóa)

Đây là lượng nhu cầu oxy sinh hóa, và là một trong những chỉ số ô nhiễm hữu cơ cho biết tình trạng ô nhiễm nước. Lượng oxy tiêu thụ khi các chất bẩn bị oxy hóa trong nước. Chủ yếu là các chất hữu cơ, bị oxy hóa bởi sự phát triển hoặc hoạt động hô hấp của vi sinh vật. Lượng oxy hòa tan thường tiêu thụ ở 20 ° C trong 5 ngày được biểu thị bằng mg / l . Nói cách khác, BOD càng cao thì chất lượng nước càng kém.

Nước thải sinh hoạt

Công nghệ Johkasou

1. NƯỚC THẢI SINH HOẠT LÀ GÌ? Nước thải sinh hoạt là nước thải sinh ra trong quá trình sinh [...]

Chi tiết

Công nghệ bùn hoạt tính

  1. BỐI CẢNH Công nghệ Johkasho được đánh giá là phù hợp nhất cho dòng nước thải sinh hoạt [...]

Chi tiết