1. HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ

Nhận ủy thác từ khách hàng, chúng tôi thực hiện bảo trì và bảo dưỡng những thiết bị xử lý nước thải, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Với kỹ thuật chuyên môn và những kinh nghiệm đã có, nhân viên công ty chúng tôi có thể duy trì vận hành thiết bị ổn định và đảm bảo an toàn cho hệ thống xử lý.

 

Bảo trì và bảo dưỡng

 

 

2. BẢO DƯỠNG THEO ĐỊNH KỲ

Hỗ trợ kiểm tra theo định kỳ danh mục những thiết bị hệ thống xử lý nước. Có thể bảo trì thiết bị và hệ thống xử lý đã lắp đặt của công ty khác.

Trọng điểm của hoạt động bảo trì bao gồm:

– Bảo trì và bảo dưỡng và  thiết bị đảm bảo vận hành ổn định theo đúng tiêu chuẩn.

– Đảm bảo sự an toàn cũng như giữ gìn những trang thiết bị máy móc.

 

3. QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TỔNG THỂ

Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ thay thế khách hàng quản lý vận hành và bảo trì thiết bị.

Nâng cao hiệu quả công việc cho khách hàng nhờ chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm.

Phái cử những nhân viên ưu tú để đảm bảo duy trì hoạt động của thiết bị và giảm chi phí quản lý.

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi có thể điều chỉnh hoạt động này thường xuyên, cách nhật hoặc theo định kỳ.

 

 

4. KIỂM TRA VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

Cử những nhân viên chuyên môn kiểm tra những lỗi kỹ thuật hoặc sự cố.

Đề xuất phương án khắc phục tối ưu nhất về giá thành tùy theo trang thái của thiết bị.

 

 

5. THIẾT BỊ QUAN TRẮC TỪ XA

Thay vì phải túc trực bên thiết bị, chúng tôi có thể lắp đặt thiết bị quan trắc từ xa để theo dõi và điều khiển các hoạt động của thiết bị 24/24.

Thiết bị quan trắc từ xa này sẽ cung cấp dữ liệu cho máy tính để từ đó có thể phân tích và đánh giá tình trạng hoạt động, góp phần cải thiện chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc.

 

THIẾT BỊ QUAN TRẮC TỪ XA

 

 

Những hệ thống xử lý nước thải nên cải tạo và bảo trì:

  • Hệ thống xử lý nước thải có kết quả chưa đạt theo QCVN
  • Hệ thống hoạt động không ổn định
  • Hệ thống xử lý nước thải xây dựng đã nhiều năm lạc hậu không đảm bảo chất lượng nước đầu ra
  • Hệ thống xử lý nước thải chưa đáp ứng đủ công suất
  • Hệ thống điện điều khiển không ổn định

 

Bảo trì và bảo dưỡng

No product found.