1. TỔNG QUAN

Thành phần trong nước thải công nghiệp khác nhau tùy thuộc vào loại nước thải và tiêu chuẩn nước thải. Nước thải từ các nhà máy có tính và nồng độ khác nhau nên cần phải có kiến thức chuyên sâu về xử lý nước để loại bỏ những thành phần này 1 cách hợp lý và hiệu quả.

 

Công ty cổ phần Kotobuki E & E Việt Nam với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và công ty với hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước. Với kiến thức chuyên sâu, chúng tôi phân tích, đánh giá từ đó đưa ra giải pháp xử lý tiên tiến phù hợp với từng loại nước thải, thân thiện với môi trường, và hơn thế nữa là tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

 

2. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

Các chất ô nhiễm có trong nước thải công nghiệp bao gồm các chất hữu cơ và chất rắn, các chất dinh dưỡng như nitơ và phốt pho, các chất độc hại như kim loại nặng và xyanua ảnh hưởng xấu đến con người và hệ sinh thái, và các vi sinh vật gây bệnh.

Các kỹ thuật xử lý nước thải này bao gồm phương pháp hóa lý và phương pháp sinh học.

+ Phương pháp hóa lý là phương pháp xử lý bằng tác động vật lý như trọng lực, lọc, hấp phụ hoặc phản ứng hóa học, bao gồm kết tủa, lọc, tập hợp bằng cách sử dụng hóa chất và oxy hóa khử.

+ Phương pháp sinh học là phương pháp xử lý bằng phản ứng chuyển hóa sử dụng vi sinh vật, chẳng hạn như phương pháp bùn hoạt tính và phương pháp màng sinh học.

 

Trong xử lý nước thải thực tế, tùy theo kích thước của các thành phần có trong nước thải mà chúng ta có kể kết hợp một số phương pháp để xử lý. 

Nước thải công nghiệp

CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI ÁP LỰC

1. CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI ÁP LỰC LÀ GÌ? Công nghệ tuyển nổi áp lực DAF là quá trình phân [...]

Chi tiết

CÔNG NGHỆ KEO TỤ LẮNG

1. CÔNG NGHỆ KEO TỤ LẮNG LÀ GÌ? ・Là quá trình làm lắng các chất bẩn có trong nước dù [...]

Chi tiết

CÔNG NGHỆ BÙN HOẠT TÍNH

1. CÔNG NGHỆ BÙN HOẠT TÍNH LÀ GÌ? Là phương pháp xử lý nước thải bằng bằng cách sục khí [...]

Chi tiết

CÔNG NGHỆ NITRAT HÓA KHỬ

1. XỬ LÝ NITƠ HIỆU QUẢ Công nghệ Nitrat hóa khử là phương pháp loại bỏ Nitơ trong nước cách [...]

Chi tiết

CÔNG NGHỆ GIÁ THỂ LƯU ĐỘNG MBBR

1. CÔNG NGHỆ MBBR LÀ GÌ? Công nghệ giá thể lưu động MBBR là hình thức các vi sinh xử [...]

Chi tiết

CÔNG NGHỆ MÀNG MBR

1. HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH Công nghệ màng MBR của KEEV hoạt động ổn định. Nước ít bị ảnh hưởng [...]

Chi tiết