Vấn đề tái sử dụng nước thải

Đô thị hoá nhanh chóng đang kéo theo những thách thức lớn về việc làm, an ninh lương thực, dinh dưỡng và cơ sở hạ tầng. Nhiều thành phố phát triển nhanh chóng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước đang ngày càng gia tăng, và trầm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu và điều kiện vệ sinh không đảm bảo với tình trạng ô nhiễm cao.

Việc trồng và buôn bán các loại rau xung quanh các thành phố có thể góp phần cải thiện thực phẩm sẵn có, tạo ra việc làm và thu nhập, tạo ra các thành phố “xanh” hơn và hướng đến việc tái chế chất thải.

Tái sử dụng lại nước trong nông nghiệp và quản lý nước đô thị trong một xã hội hướng đến “tái sử dụng”:

Việc trồng rau tại các vùng đô thị và ven đô có thể làm cho nhu cầu sử dụng nước gia tăng và tăng sự cạnh tranh về tài nguyên nước trong các hoạt động thương mại, các hộ gia đình và nông nghiệp. Tuy nhiên, sự cạnh tranh này có thể được giải quyết thành công: nước có thể được sử dụng trong thành phố và tái sử dụng trong nông nghiệp với lợi ích cho tất cả các bên.

Tái sử dụng nước trong nông nghiệp có nhiều lợi thế cho tất cả các bên liên quan khi nó tạo ra một nguồn cung quanh năm về nước cùng với các chất dinh dưỡng và các chất hữu cơ để hỗ trợ sản xuất cây trồng, cung cấp thực phẩm, thu nhập, việc làm cho các thành phố và cải thiện cảnh quan đô thị. Ngoài ra, quản lý tốt nước tái sử dụng có thể làm giảm tải lượng ô nhiễm trên các kênh rạch ở hạ lưu.