GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

  • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được cấp bởi các cơ quan chức năng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải nguy hại

  1. Đối tượng thực hiện

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có xả nước thải vào nguồn nước nằm ngoài Khu công nghiệp và có lưu lượng lớn hơn 5m3/ ngày.

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 (Điều 44, Điều 52);

– Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

– Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Chính phủ Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

  1. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

– Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản

– Sơ đồ vị trí dự án

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, cấp nước, thu gom và thoát nước mưa, nước thải

– Bản vẽ các hệ thống xử lý nước thải

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Các bộ khác

  1. Xử phạt vi phạm

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải trái quy định

– Quy định xử phạt chi tiết tại Điều 19, Nghị định 33/2017/NĐ-CP_ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.